تو اینجایی: خانه-> دربارهی ما->دیدار تیم طراحی ما

Bluwhale اند به طور مداوم ساخته شده ما برای طراحی و آوردن محصولات جدید به چین و بازار بین المللی، برای دیدار با خواسته های بیشتری از مشتریان ما به طور منظم و مشتریان جدید است.